สัมมนานักเรียนทุนวิทย์ฯ จบใหม่ ประจำปี 66 เสริมแกร่ง กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ

(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ : ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 จัดโดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุนได้ทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะและประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยอาชีพ วีดีโอสัมภาษณ์นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 https://youtu.be/EQ8nQh5waEc