สวทช.ติวเข้มนักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2566 เตรียมพร้อมศึกษาต่อป.โท – เอก ต่างประเทศ

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Barn ชั้น โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนาและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2566 เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศและศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ทั้งในเรื่องของการเรียน ระเบียบข้อควรปฏิบัติ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ รวมถึงการปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ในต่างแดน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่กองคลัง สำนักงาน ก.พ. มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติตัว และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการรับทุนรัฐบาล ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การปฐมนิเทศในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนทุนมีความพร้อมและได้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้ชีวิตในต่างแดนกับบุคคลอื่น ได้รับเรียนรู้ถึงทักษะการใช้ชีวิตในการเรียน … Read more

สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ

สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566) ณ ห้อง BW ชั้น 6 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนาและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา การจัดสัมมนาและปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มีวิทยากรมาช่วยแนะนำเรื่องการเรียน , ระเบียบข้อควรปฏิบัติ, การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น , ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุน ฝ่ายนักเรียนทุน สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะช่วยดูแลติดตามและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเรียนจบและกลับมาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนต่อไป สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษา ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร … Read more