University of Essex แนะแนวทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

สวทช.ร่วมกับ University of Essex จัดกิจกรรม แนะแนวทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Government Science and Technology Scholarship: GSTS) ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก มหาวิทยาลัย Essex (University of Essex) แห่งสหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 1 สวทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล และสำรวจความเป็นไปได้ ในการประสานความร่วมมือกับฝ่ายนักเรียนทุนฯ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย Essex หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดเป็นรูปแบบ Hybrid Event มีผู้สนใจการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมฟัง จำนวนทั้งสิ้น 14 คน และคณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Essex จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. Vanessa Potter (Mrs.): Global Vice President
2. Samantha Look (Mrs.): Director SEA Reginal International Office
3. คุณพลอยไพลิน อสัมภินนพงษ์: Recruitment and Development Manager (Thailand)

มหาวิทยาลัย Essex เป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพชั้นแนวหน้า ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วโลกได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีทางการศึกษาอันหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกสรรได้ตรงตามความถนัดของแต่ละคน อย่างแตกต่างตามใจต้องการ

ด้วยความเข้มแข็งด้านทางวิชาการ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านงานวิจัยคุณภาพ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่นักศึกษา ด้วยการสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอย่างต่อเนี่องตลอดระยะเวลาในการศึกษา จนมหาวิทยาลัยฯได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่สูงในการจัดอันดับของ The Guardian University Guide 2024 และจากการจัดอันดับของสื่อต่างๆอีกมากมาย

นอกเหนือจากโปรแกรมการศึกษาที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ครอบคลุมตั้งแต่สายวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ แล้ว มหาวิทยาลัย Essex ยังมีความโดดเด่นในด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านเครื่องมือทางการศึกษา การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจนการแนะแนวทางการเรียนการสอนอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิด

ด้วยโครงสร้างของวิทยาเขตที่เน้นความหลากหลายและความเป็นสากล มหาวิทยาลัย Essex สามารถรองรับนักศึกษาจากทุกภูมิภาค และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้คนมากมายจากทั่วโลก จนได้รับรางวัล Athena Swan Silver Award อันทรงเกียรติ เป็นเครื่องยืนยันถึงการสนับสนุนความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมต่อทุกเพศ ตอกย้ำความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกคนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้