ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิสัยทัศน์ : เป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้ของนักเรียนทุน
 • วิภารกิจ : ติดตามและประสานงานในระหว่างการเรียนและการทำงาน เพื่อทำให้ประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด จากนักเรียนทุน

  **ระบบสารสนเทศนักเรียนทุน**

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2567

 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปี 2567(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]
 • ทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 7 ธันวาคม 2566 (ชำระเงินภายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ) 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 66
[รายละเอียดเพิ่มเติม เว็ปรับสมัคร]

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2567

 • เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน
 • เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • กำหนดวัน เวลา การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ประจำปี 2566

สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ

สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566) ณ ห้อง BW ชั้น 6 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read More »

University of Essex แนะแนวทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

สวทช.ร่วมกับ University of Essex จัดกิจกรรม แนะแนวทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Government Science and Technology Scholarship: GSTS) ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก มหาวิทยาลัย Essex (University of Essex) แห่งสหราชอาณาจักร

Read More »

สัมมนานักเรียนทุนวิทย์ฯ จบใหม่ ประจำปี 66 เสริมแกร่ง กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ

(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ : ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 จัดโดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุนได้ทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะและประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยอาชีพ วีดีโอสัมภาษณ์นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 https://youtu.be/EQ8nQh5waEc

Read More »