Get Adobe Flash player

Home

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 

 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2560

 

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจําปี 2560

 

ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2560

 

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2560ใบสรุปข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2560  [คลิกเพื่ออ่าน]


 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

รายละเอียดแนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ [คลิกเพื่ออ่าน]

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนเล่าเรียนหลวง [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ [คลิกเพื่ออ่าน]


กำหนดการสอบแข่งขัน [คลิกเพื่ออ่าน]
กำหนดวัน เวลา สอบแข่งขัน [คลิกเพื่ออ่าน]
หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้นหรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) [คลิกเพื่ออ่าน]

เวปไซต์ สำนักงาน ก.พ
[รับสมัครสอบ]

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125