Get Adobe Flash player

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแล นักเรียนทุนฯ ประเทศญี่ปุ่น

IMG 2032คุณวิสา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคุณธิลักษณ์ เชื้อแพ่ง เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 14 ธันวาคม 2558

 

 

 

ในการเดินทางครั้งนี้ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลฯ และสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย ความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เจ้าหน้าที่งานนักเรียนทุน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้การประสานงานในการดูแลนักเรียนทุน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพ

bwd  Set 1/3  fwd

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125