Get Adobe Flash player

ประชุมนักเรียนทุนฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน ปี62

vh20190709 019 กรกฎาคม 2562 ประชุมนักเรียนทุนฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน ปี62

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประการเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ Coventry University

CoventryU-01เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากทาง Coventry University เกี่ยวกับระบบและแนวทางการศึกษาของ Coventry University และการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาที่นั่น

 

Read more...

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อทางด้าน Science & Engineering ที่สก็อตแลนด์

IMG 20190215 101137เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อทางด้าน Science & Engineering ที่สก็อตแลนด์ ให้กับนักเรียนทุนที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเดินทางที่สนใจ เกี่ยวกับระบบและแนวทางการศึกษาของ University of Aberdeen, University of Dundee, University of Glasgow, University of Strathclyde และการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาที่นั่น

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศไอร์แลนด์

OI000654
เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับระบบและแนวทางการศึกษาของประเทศไอร์แลนด์และการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์ 

 

Read more...

รวมพลังนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันงานวิจัยตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

DSC 4099
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุน จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประชุมกลุ่มย่อยทางวิชาการร่วมกัน เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและองค์ความรู้ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการขับเคลื่อนประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อให้สามารถออกแบบงานวิจัยและพัฒนาของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคต โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "วิทย์สร้างคน" และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงการดำเนินโครงการ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ University of Birmingham

1550732375563เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 103 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากทาง University of Birmingham เกี่ยวกับระบบและแนวทางการศึกษาของ University of Birmingham และการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาที่นั่น

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ University College London

1550732273644เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 104 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากทาง University College London เกี่ยวกับระบบและแนวทางการศึกษาของ University College London และการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาที่นั่น

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส

1550731219644 เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 104 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เกี่ยวกับระบบและแนวทางการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสและการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส 

 

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ปี61 ที่ได้รับทุนสนับสนุน EECi

P9120146เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจัดตั้ง EECi 

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน ปี61

OI0012943 กรกฎาคม 2561 ประชุมนักเรียนทุนฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน ปี61

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมประการเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

IMG 20180202 103924
 เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 103 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ เกี่ยวกับระบบและแนวทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125