Get Adobe Flash player

Home

ประกาศทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 

 

ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564

[คลิกเพื่ออ่าน]

 

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ

 

 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-Based) ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]

 


 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 

 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนสนับสนุนความต้องการ ของส่วนราชการในภูมิภาค(Area-Based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

กำหนดการสอบแข่งขัน [คลิกเพื่ออ่าน]

 


 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

มีทั้งหมด 5 ประเภททุน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -28 ธ.ค. 2563)

 

ประกาศรับสมัคร

 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 มีจำนวน 138 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2564 มีจำนวน 79 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ในภูมิภาค(Area-based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2564 มีจำนวน 4 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564 มีจำนวน 5 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 มีจำนวน 21 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]

 

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติราชการ สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน (1 ประเภท คือ 1 ประกาศ) โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร


[ลิงค์เวปไซต์รับสมัครทุน]

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125