ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายอภิมุข วัชรางกูร
Mr. Apimook Watcharangkool
สังกัดปัจจุบัน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2553
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 4
ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา ดาราศาสตร์
เน้น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
ระดับ โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา King's College London
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560