Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายเกียรติศักดิ์ เทพสุริยะ
Mr. KIATTISAK THEPSURIYA
สังกัดปัจจุบัน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 2
ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา ดาราศาสตร์ / ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
เน้น ดาราศาสตร์สังเกตการณ์ (Observational Astronomy)
ระดับ โท-เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ โท
สถานศึกษา University of Sussex
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง เกียรติศักดิ์ เทพสุริยะ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th