ระบบสารสนเทศนักเรียนทุน

Scholar Information System

ฝ่ายนักเรียนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Tel: 0-2564-7000 ต่อ 71410-6
Fax: 0-2564-7125