แบบรายงานตัวนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุนบุคคลในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2561

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุในใบสมัคร แล้วกดปุ่ม กรอกข้อมูลรายงานตัว

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ----