Get Adobe Flash player

นักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่สำเร็จการศึกษาปี 2548-2549

DSCF2328วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2548 - 2549 ให้นักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวในการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา ข้อมูลสถานภาพในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ และเพื่อให้ ศนวท. ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุน เพื่อจะได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่อไป

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่สำเร็จการศึกษา

DSC00934วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2549 ณ หัองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในจังหวัดเชียงราย

DSC 0727วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด มทร. กรุงเทพ

DSC 0472 1วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อไปติดตามการทำงานวิจัย ความก้าวหน้าในการทำงาน และขอเข้าพบหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.แม่โจ้ แพร่

MJU01 1วันที่ 21-22 สิงหาคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด มรภ.จันทร์เกษม

IMG 3007วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมรภ.นครปฐม

1057873วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.นเรศวร และมรภ.พิบูลสงคราม

DSC 5542วันที่ 11-12 มกราคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.บูรพา และมทร.ตะวันออก

PANO 20151018 170643วันที่ 18-19 ตุลาคม 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

DSC 4765วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.นครราชสีมา

DSC 4267วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125