Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน มว. วว. อพ.

DSC 16949 กันยายน 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงาน ณ สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน มทร.ธัญบุรี

20190514-2915 พฤษภาคม 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมถึงนักเรียนทุนที่ยังอยู่ระหว่างเตรียมตัวเดินทางไปศึกษา ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน จ.นครราชสีมา

77-P317208517-18 มีนาคม 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมถึงนักเรียนทุนที่ยังอยู่ระหว่างเตรียมตัวเดินทางไปศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2562

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน มหาวิทยาลัยมหิดล

OI00026223 มกราคม 2562

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาล ณ ห้องประชุม 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สทอภ.

20180829-135354-729 สิงหาคม 2561

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

Read more...

More Articles...

  1. โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน มจพ
  2. โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน จังหวัดเลย
  3. โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน จังหวัดสกลนคร
  4. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดมจพ. ปราจีนบุรี
  5. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในมทร.พระนคร
  6. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  7. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในจังหวัดเชียงราย
  8. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด มทร. กรุงเทพ
  9. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.แม่โจ้ แพร่
  10. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด มรภ.จันทร์เกษม

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125