Get Adobe Flash player

รวมพลังนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันงานวิจัยตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

DSC 4099
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุน จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประชุมกลุ่มย่อยทางวิชาการร่วมกัน เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและองค์ความรู้ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการขับเคลื่อนประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อให้สามารถออกแบบงานวิจัยและพัฒนาของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคต โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "วิทย์สร้างคน" และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงการดำเนินโครงการ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

IMG 20180202 103924
 เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 103 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ เกี่ยวกับระบบและแนวทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและการสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

1512370155434การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 

เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 60 ณ ห้องประชุม 104 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ University of Birmingham University of Dublin และ University of Southampton มาประชุมเพื่อมาให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว แก่นักเรียนทุนที่มีความสนใจจะไปศึกษา ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน ปี60

IMG 6817วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนโยธี

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2560

 

Read more...

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแลนักเรียนทุนฯ ประเทศสวีเดน

swgr1704101553 35ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 14 - 21 มีนาคม 2560

 

 

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ University of Birmingham

DSC 0544

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ University of Birmingham 

 เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 59 ณ ห้องประชุม 103 อาคารสวทช.(โยธี) ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย University of Birmingham  ประเทศอังกฤษ

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ปี 56 และ 57 ที่อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเดินทาง

 

 

DSC 0167

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.  กำหนดจัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับทุน ประจำปี 2556 และ 2557  ที่อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเดินทาง เพื่อให้นักเรียนทุนรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 คน ซึ่งมีความกว้าวหน้าในการเตรียมตัวเดินทาง และทั้งหมดได้รับคำแนะนำจาก คุณวิสา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุน และคุณวัชราพร รัตนยานนท์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. ในการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเดินทางไปศึกษาได้เร็วขึ้น

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี

DSC 0103

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 59 ณ ห้องประชุม720 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญ ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร รุ่นพี่นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนี มาให้ข้อมูลกับผู้รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน ปี59

DSC 5855 1วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2559

 

Read more...

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ Ireland

IMG 20160624 110147

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศ Ireland  เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 59 ณ ห้องประชุม103 อาคารสวทช.(โยธี) ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศ Ireland มาให้ข้อมูลกับผู้ที่อยู่ระหว่างหาสถานศึกษา

Read more...

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแล นักเรียนทุนฯ ประเทศญี่ปุ่น

IMG 2032คุณวิสา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคุณธิลักษณ์ เชื้อแพ่ง เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 14 ธันวาคม 2558

 

 

 

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125